Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Aktualności

Umorzenie 20% kredytu studenckiego


Ponad 24 mln zł dla młodych badaczy od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


 Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory na doktoranckiego członka Uczelnianego Kolegium Elektorów


Grupa  5% absolwentów studiów trzeciego  stopnia w Uniwersytecie  Szczecińskim    w  r.  akad. 2014/2015 uprawnionych do umorzenia 20% kredytu studenckiego.


Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego
załącznik - treść Regulaminu


Grupa  5% absolwentów studiów trzeciego  stopnia w Uniwersytecie  Szczecińskim    w  r.  akad. 2013/2014 uprawnionych do umorzenia 20% kredytu studenckiego.


Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin!

Od 1 do 10 października br. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. r. ż. oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30 r. ż.  Wnioskodawcy muszą studiować lub mieć wszczęty przewód doktorski z zakresu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium. Pełną listę dziedzin oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić